Pakiet Bezpieczne Wakacje z Kapiteam

1. BEZPIECZNY AUTOKAR

 • Dojazd na obóz lub półkolonie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami GIS, MZ , MEN
 • Nasze autokary są przed każdym wyjazdem sprzątane i dezynfekowane przy użyciu profesjonalnych środków utrzymujących odpowiedni standard przez 24 godziny
 • Kierowca/cy autokaru przed każdym wyjazdem mają mierzoną temperaturę
 • Kierowca/cy autokaru będzie/ą zdrowi, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwał/li z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – potwierdzone jest to stosownym oświadczeniem przewoźnika w dniu wyjazdu
 • Ilość miejsc w autokarze dostosowana jest do wytycznych GIS, MZ, MEN
 • Uczestnicy obozów, wczasów rodzinnych lub półkolonii powinni mieć maseczki/osłony twarzy na każdym postoju w czasie podróży
 • Postoje w trakcie dojazdu będą wyłącznie w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi
 • Zbiórka przez wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego
 • Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru

2. BEZPIECZNY OBIEKT

 • Nasze obiekty przeznaczone są tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierają strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii
 • Ilość miejsc noclegowych została dostosowana do wytycznych GIS, MZ, MEN
 • Infrastruktura naszych obiektów umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej
 • Liczba uczestników przebywających w naszych obiektach dostosowana jest i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu
 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą umieszczone w obszarze jadalni, toalet, wejściach do budynku i codziennie uzupełniane
 • Powierzchnie często dotykane codzienne będą dezynfekowane przez personel obiektu wyposażony w rękawiczki i maseczki lub przyłbice
 • Pokoje przed przyjazdem obozu będą rutynowo sprzątnięte i zdezynfekowane oraz przewietrzone
 • Personel obiektu nie będzie kontaktował się z uczestnikami obozu oraz kadrą poza niezbędnymi czynnościami
 • Personel obiektu będzie zdrowy, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwał z osobą przebywająca na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych
 • Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących
 • Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane

Wyżywienie obozy i wczasy rodzinne

 • Osoby personelu obiektu będą na stołówce w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy
 • Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia naszych obiektów zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Obowiązywać będzie zmianowe wydawanie posiłków, a po każdych grupach blaty stołów i poręczne krzeseł będą dezynfekowane przez personel obiektu

Wyżywienie półkolonie

 • Wyżywienie wydawane będzie w formie cateringu z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami

3. BEZPIECZNE ZAJĘCIA

 • Program obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi
 • Mniejsze grupy ćwiczebne – do 12 osób (uczestnicy do 10 lat) do 14 osób (uczestnicy powyżej 10 lat)
 • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji przed i po zajęciach oraz przed i po posiłkach
 • Zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych odbywać się będą tylko w małych grupach
 • Sprzęt sportowy oraz programowy będzie dokładnie czyszczony i dezynfekowany
 • Organizacja naszych zajęć będzie uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się z innymi obozami
 • Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnodostępnych będzie zapewniać bezpośredni kontakt z osobami trzecimi np. poprzez wyznaczenie przestrzeni dla naszej grupy

4. BEZPIECZNA KADRA

 • Kadra Kapiteam będzie przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid- 19
 • Kadra Kapiteam będzie zdrowa, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwała z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – potwierdzone jest to stosownym oświadczeniem w dniu wyjazdu
 • Kadra Kapiteam będzie poddana 2 x dziennie pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym
 • Kadra Kapiteam będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji

5. BEZPIECZNY UCZESTNIK

 • W obozie, wczasach rodzinnych lub półkolonii może brać udział jedynie zdrowy w dniu wyjazdu uczestnik zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, opiekunów prawnych Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie poddany 2 x dziennie pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym
 • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji zgodnie z zaleceniami GIS, MZ, MEN – instrukcja na stronie
 • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii zaopatrzony jest przez rodziców w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie oraz w trakcje przejazdu autokarem
 • Uczestnik obozu, wczasów rodzinnych lub półkolonii przygotowany jest do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 metry) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny
 • Kapiteam na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic
 • Kapiteam zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza
Logo Kapiteam
Kapiteam Piotr Bachurski
KOLONIE - OBOZY - ZIMOWISKA - WCZASY RODZINNE - WYJAZDY INTEGRACYJNE - WYCIECZKI SZKOLNE

Kontakt